Terms and Conditions

You can pay with PayPal, Visa or Mastercard
Once invoice is paid, we will ship Your purchase within 48 hours.
If the product You require is currently out of stock, we will cancel your payment or contact You through email.
There are two ways of shipping Your orders:
Via regular Post, which is free for all orders above 50 euro in Estonia, Latvia, Lithuania and above 499 for the rest of the world.
And couriers Post like DHL, UPS, FEDEX, where we will get a quote for You each time separately.

 

Kaebuse esitamise tingimused
Tarbija saab ostetud kauba või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Vastavalt võlaõigusseadusele võib tarbija kaebuse esitada toote või teenuse kohta, millel on ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus 2 aasta jooksul alates asja üleandmisest. Kaebuse võib esitada mis tahes vormis ostudokumendil avaldatud aadressil või elektronposti aadressil. Tarbija ja kaupleja vahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui tarbija ei ole nõus kaupleja poolt pakutud lahendusega ja leiab et tema õigusi on rikutud, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon, mis asub aadressil Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon: 6201707, info@tarbijakaitseamet.ee. Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.