Kaebuse esitamise tingimused

Kaebuse esitamise tingimused

Tarbija saab ostetud kauba või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Tarbija võib kaebuse esitada toote või teenuse kohta, mis ei vasta lepingutingimustele 2 aasta jooksul Raeplats OÜ-le mis tahes vormis kauplusesse, kust toode osteti. Kui tarbija ja kaupleja ei saavuta mõlemaid osapooli rahuldavat kokkulepet ja tarbija leiab, et tema õigusi on rikutud, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon, mis asub Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon: 6201707 või info@tarbijakaitseamet.ee Kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitseameti veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.

 

Müügigarantii tingimused tarbijale müügi puhul

Kõikidele Easy Travel kauplusest ostetud toodetele kehtib vähemalt 2 (kahe) aasta pikkune Tootja garantii, mida vahendab Raeplats OÜ, materjali-ja/või tootmisvigadele.

Juhul, kui materjali ja/või tootmisvead ilmnevad garantii kehtivuse ajal, parandatakse toode Tootja kulul.

Sellisel juhul palume ostjal tuua defektne toode tagasi kauplusesse millest ost sooritati, koos ostu tõendava tšeki ja/või panga väljavõttega.

Garantii kehtib Eesti Vabariigis

Selgitus, et lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

Garantii ei kehti: toote loomuliku kulumise tõttu, mitte sihipärase kasutamise tagajärjel tekkinud puuduse puhul, kõrgete temperatuuride ja laus päikese käes hoidmise juhul, kriimude korral, toote happe, oksüdantide, või lahustiga kokku puutumisel.

Samuti ei kehti garantii mehaaniliste vigade puhul, mis on põhjustatud toote transportimisest, käsitsemisest lennujaamas või õnnetusjuhtumitest.

*Garantii ei kehti ka juhul, kui tootele või toote mehhanismidele on tehtud muudatusi omavoliliselt või maaletooja poolt mitte volitatud esinduses.

Raeplats OÜ
J. Sütiste tee 52-88
13420 Tallinn
Reg. nr. 10860666
KMKR:EE100752685